W jednym z zakładów mięsnych wdrażaliśmy system pośredniczący pomiędzy przenośnymi kolektorami danych a systemem Microsoft Axapta. Interfejs komunikował się z systemem Axapta za pomocą modelu COM oraz DCOM. Aplikacja do obsługi kolektorów zawierała m.in. blok obsługi bezprzewodowej drukarki etykiet firmy Zebra oraz moduł kompletacji zamówień.