Ten program to test procedur obsługi baz danych DBase a ściślej obsługi bezpośredniej plików .DBF bez użycia jakichkolwiek mechanizmów Microsoft Data Access Components (MS ADO, DAO, ODBC itp.) Program powstał na potrzeby klienta posiadającego systemy Windows NT 4.0 - działające do tej pory, na których nie zainstalowano żadnych mechanizmów bazodanowych firmy Microsoft. Z przyczyny braku takich mechanizmów oraz obiektywnych powodów dla których nie zdecydowano się na doinstalowanie MDAC - musięliśmy sami zaimplementować potrzebne procedury.