Zdarza się, że wysyłane z urządzenia dane nie docierają do komputera w odpowiednim formacie, lub są zakłócane przez czynniki zewnętrzne. W drugą stronę również - bywa tak, że wysyłane dane z komputera nie docierają do docelowego urządzenia lub docierają, lecz są przekłamane.

W takich przypadkach z pomoca przyjść może mały program "Com Spy", który pozwoli na odbiór danych z portu szeregowego, ich obejrzenie w okienku podglądu oraz ich zapisanie na dysku.