xml_wycieczkiKiedyś stanęło przed nami zadanie zaprojektowania systemu do automatycznego pobierania danych z wielu centrów na temat wycieczek turystycznych, konwersji tych danych do jednej spójnej postaci a następnie prezentacji na stronie internetowej. Obraz przedstawia automat, który został przystosowany do pobierania danych między innymi z takich systemów dystrybucji danych jak Sart, MerlinX czy Sykon. Dane pobierane są w postaci skompresowanych plików (zip) ze zdalnych serwerów przy pomocy protokołu HTTP. Archiwa te zawierają po kilka plików XML, które należy rozkompresować, przeanalizować a następnie zaimportować do bazy danych MySQL.

Oprócz podstawowych danych na temat wycieczek m.in. rodzaju wyżywienia, czasu trwania, terminów wyjazdu, ceny itp., program pobiera również niezbędne dane dodatkowe: opisy wycieczek fakultatywnych oraz zdjęcia wnętrz hoteli.