Scenariusz: W firmie dokonywane są częste zakupy towarów i jest potrzeba szybkiego wprowadzania towaru do obrotu na podstawie szacunkowych cen z poprzednich dostaw tych towarów. Generowane są dokumenty przyjęcia - PZ a z nich faktury zakupu - FZ. Do dokumentu FZ automatycznie optima generuje zapisy w preliminarzu płatności. Po otrzymaniu realnej faktury za towar - często okazuje się, że cena towaru jest np. większa - powoduje to konieczność korekty cen w rejestrze VAT aby dekrety księgowe były poprawne.

Niestety jeśli musimy dopłacić pewną kwotę naszemu dostawcy - zaczyna się robić nieciekawie. Należy wygenerować dodatkowe płatności, tyle, że jest to żmudne i nieefektywne a poza tym nie ma jak "spiąć" obu płatności aby pozostał ślad, że dotyczyły one jednego dokumentu.

Tutaj z pomocą przychodzi specjalizowany moduł EO:RoPlaVAT będący doskonałym usprawnieniem pracy. Jest to wydajne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują automatycznego generowania dodatkowych płatności na podstawie różnic pomiędzy podstawowym dokumentem FZ a skorygowanymi wartościami z rejestru VAT.

Wprowadzone zapisy korekcyjne w preliminarzu płatności mogą być zarówno naszymi zobowiązaniami jak i wierzytelnościami - w zależności od wykrytych różnic.

 
 
Podstawowe zalety modułu EO:RoPlaVAT:     
- obliczanie różnic w płatnościach
- eksport listy wygenerowanych płatności
- obsługa różnych rejestrów
 
Okno programu EO:RoPlaVAT - generowanie dodatkowych płatności z rejestru VAT na podstawie różnic po aktualizacji faktur zakupu - system Comarch OPT!MA