Moduł EO:imix to moduł importujący pliki XML do ERP Optima. Moduł radzi sobie z nieistniejącymi towarami - w kilka sekund można dopasować inne lub utworzyć nowe, na podstawie tych, które znajdowały się na importowanym dokumencie.
Moduł EO:imix to doskonałe narzędzie do ręcznego lub automatycznego importu plików XML pochodzących np. z wymiany pomiędzy użytkownikami Optimy. W ten sposób wystawca faktury sprzedaży może wysłać plik XML do nabywcy a  ten szybko i sprawnie importuje go u siebie jako fakturę zakupu. W celu ułatwienia wymiany następuje odpowiednia identyfikacja kontrahenta oraz dopasowanie towarów, które znajdują się w bazie docelowej. W przypadku braku towarów - można je szybko dodać - ustawiając im m.in. odpowiednią cenę zakupu. 
Innym zastosowaniem jest kopiowanie dokumentów jako dokumenty innego rodzaju - można wyeksportować np. dokument PZ standardowym eksportem do XML a następnie zaimportować taki plik jako WZ lub FA
 
Podstawowe zalety modułu EO:imix:
- import ręczny lub automatyczny
- automatyczne dopasowanie rodzajów płatności
- automatyczne dopasowanie jednostek miar
- możliwość założenia nowej kartoteki
- możliwość zamiany towaru na podobny podczas importu
- wybór typu ceny nowej kartoteki
- obsługa różnych dokumentów:FA,FZ,PZ,RO,WZ