Czynniki ekonomiczne i funkcjonalne oraz postęp cywilizacyjny co pewien czas rewidują spojrzenie człowieka na wszystkie technologie, wykorzystywane na polu informatyki. Zjawisko to nie omija również lokalnych sieci komputerowych. Klasyczne sieci komputerowe opierają swoja strukturę o medium przewodowe. Przed kilkoma laty był to kabel koncentryczny, obecnie jest nim ośmiożyłowy kabel miedziany lub kabel światłowodowy.

 

 

Niezależność dzięki WiFi

Od całkiem niedawna mówi się dużo o sieciach bezprzewodowych nazywanych WLAN lub WiFi – Wireless Fidelity. Sieci WLAN są odpowiedzią na poszukiwanie przez człowieka kolejnych – lepszych oraz uniwersalnych rozwiązań technologicznych na polu przesyłania informacji w systemach komputerowych. Uzyskaliśmy dzięki nim niemal pełną niezależność dzięki możliwości przemieszczania się i jednoczesnego dostępu do sieci. Tę niezależność niewątpliwie można porównać do tej, jaką dała nam telefonia komórkowa w sferze komunikacji międzyludzkiej.

 

WLAN - łatwa w obsłudze sieć komputerowa

Jakkolwiek nowa technologia z jednej strony niezwykle łatwa, przystępna i atrakcyjna dla użytkownika; okazuje się być o wiele bardziej skomplikowaną w budowie niż sieci przewodowe. Ze względu na swą specyfikę, sieci WLAN są bardziej podatne na zakłócenia, na próby ingerencji nieuprawnionych użytkowników; są o wiele bardziej uciążliwe dla administratorów w diagnozowaniu ewentualnych usterek oraz wymagają stosowania odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń.