Najwydajniejszy sposób modulacji...

to:

OFDM 802.11a 5,7GHz

Opiera się na systemie rozpraszania za pomocą 52 fal podnośnych oraz bardzo wydajnemu kodowaniu symboli DBPSK/DQPSK i 16QAM/64QAM. Uzyskana dzięki temu maksymalna przepustowość to 54MBit.

 

OFDM 802.11g 2,4GHz

Pracuje w jednym z dwóch trybów:

  1. identycznie jak 802.11a lecz na częstotliwości 2,4GHz

  2. kompatybilnie z 802.11b. Początkowe pakiety sterujące są wysyłane zawsze za pomocą kodowania DBPSK/DQPSK a dopiero potem - jeśli zajdzie taka potrzeba nadajnik przełącza się na jeden z rodzajów kodowania QAM.

Przejście nadajnika z systemu DSSS na OFDM w trybie pracy kompatybilnym z 802.11b

 

 

 

Na powyższym rysunku wprawny obserwator z łatwością znajdzie granicę pomiędzy DSSS oraz OFDM: dwa pierwsze bloki pakietów preambuły są wysyłane jako DSSS a następne są już wysyłane z wybraną prędkością jako jeden z możliwych rodzajów kodowania QAM.