Technologia rozpraszająca widmo częstotliwości poprzez sekwencyjne kluczowanie bezpośrednie....

Każdy bit danych użytkowych jest zamieniany na tzw. słowo Barkera – 11 bitów, które dopiero są transmitowane. Użyta modulacja to CKK. Oferuje ona przepustowości rzędu 1 oraz 2MBit. Jak podają publikacje [13] oraz [14] w trybach DSSS i OFDM pasmo ma szerokość 22MHz co daje łącznie już 13 kanałów, lecz kanały te są od siebie oddalone tylko o 5MHz więc mamy tylko 3 nienakładające się zestawy kanałów. Każdy obszar regulacyjny ma swój zestaw dopuszczonych do użytku kanałów, co zostało zobrazowane w poniższej tabeli.

 

 

Kanał

Częstotliwość

USA

Kanada

Europa

Hiszpania

Francja

Japonia

1

2412

X

X

X

2

2417

X

X

X

3

2422

X

X

X

4

2427

X

X

X

5

2432

X

X

X

6

2437

X

X

X

7

2442

X

X

X

8

2447

X

X

X

9

2452

X

X

X

10

2457

X

X

X

X

X

11

2462

X

X

X

X

X

12

2467

X

X

13

2472

X

X

14

2484

X