W klasie protokołów 802.11 wyróżnia się kilka rodzajów warstw fizycznych: Podczerwień, FHSS, DSSS...

 

Podczerwień

Początkowo IEEE zakładała korzystanie z podczerwieni na bardzo małym obszarze np. w pomieszczeniach konferencyjnych, jednak standard ten nie przyjął się – prawdopodobnie dzięki ogromnej popularności standardu IrDA. Autorowi nie są znane żadne urządzenia wykorzystujące podczerwień jako medium dla 802.11.

 

FHSS

Ten jak i kolejne rodzaje warstw fizycznych wykorzystują fale radiowe. Jest to technologia realizująca rozproszenie widma poprzez przeskoki po częstotliwościach (79 kanałów) w określonej kolejności. Oferuje przepustowości rzędu 1MBit, 2MBit. Należy zwrócić uwagę, że w trybie FHSS technologia WLAN 2,4GHz wymaga do swojego działania pasma radiowego o szerokości 1MHz co daje łącznie 79 nienakładających się kanałów.

 

 

Kanał

Częstotliwość

Kanał

Częstotliwość

Kanał

Częstotliwość

2

2.402

28

2.428

54

2.454

3

2.403

29

2.429

55

2.455

4

2.404

30

2.430

56

2.456

5

2.405

31

2.431

57

2.457

6

2.406

32

2.432

58

2.458

7

2.407

33

2.433

59

2.459

8

2.408

34

2.434

60

2.460

9

2.409

35

2.435

61

2.461

10

2.410

36

2.436

62

2.462

11

2.411

37

2.437

63

2.463

12

2.412

38

2.438

64

2.464

13

2.413

39

2.439

65

2.465

14

2.414

40

2.440

66

2.466

15

2.415

41

2.441

67

2.467

16

2.416

42

2.442

68

2.468

17

2.417

43

2.443

69

2.469

18

2.418

44

2.444

70

2.470

19

2.419

45

2.445

71

2.471

20

2.420

46

2.446

72

2.472

21

2.421

47

2.447

73

2.473

22

2.422

48

2.448

74

2.474

23

2.423

49

2.449

75

2.475

24

2.424

50

2.450

76

2.476

25

2.425

51

2.451

77

2.477

26

2.426

52

2.452

78

2.478

27

2.427

53

2.453

79

2.479

80

2.480

 

 

Zmiany częstotliwości odbywają się według trzech poniższych zestawów aby uniknąć zbyt długiego zajmowania grupy częstotliwości oraz po to aby zminimalizować możliwość kolizji podczas pracy więcej niż jednej sieci na tym samym obszarze:

{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75}

{1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76}

{2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77}