Wykorzystanie pasm radiowych w większości krajów wymaga zezwolenia od odpowiednich organizacji rządowych oraz homologowania urządzeń służących do komunikacji bezprzewodowej. W stanach Zjednoczonych zajmuje się tym organizacja o nazwie Federal Communications Commision (FCC) natomiast w Europie – European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Zwykle zezwolenie takie wydawane jest na określone pasmo, dopuszczalną maksymalną moc nadawczą, określony obszar geograficzny a nawet na konkretny rodzaj modulacji fal elektromagnetycznych. Na szczęście w technologii WLAN wykorzystano pasma „zaoszczędzone” spomiędzy innych - licencjonowanych pasm radiowych. Mowa tutaj o tzw. pasmach Przemysłowo-Naukowo-Medycznych (PNM) (ang. Industrial-Scientific-Medical - ISM).

 

 

SA (FCC)

 

Europa (ETSI)

2,4-2,483 [GHz]

2,4-2,483 [GHz]

5,15-5,25 [GHz]

-

5,25-5,35 [GHz]

-

5,725-5,825 [GHz]

5,725-5,825 [GHz]

 

Fakt „wciśnięcia” się sieci WLAN jako tzw. użytkownika drugorzędnego w pasmo przeznaczone dla innych (pierwotnych) użytkowników pociągnął za sobą pewne wymagania stawiane technologii WLAN. Podstawowym wymogiem jest niezakłócanie działania innych urządzeń wykorzystujących to samo pasmo PNM.

 

Można spełnić takie wymagania poprzez ograniczenie mocy nadawczej oraz przez tzw. rozpraszanie widma częstotliwości nadawanego sygnału w celu zminimalizowania ilości emitowanych zakłóceń oraz zapewnienia niezawodnego działania pierwotnych aplikacji wykorzystujących pasmo PNM.

 

Obie metody zapewnienia „kompatybilności” z istniejącymi wcześniej pierwotnymi systemami zostały narzucone przez organizacje FCC oraz ETSI.

 

USA (FCC)

Europa (ETSI)

1W

100mW EiRP

11

13

 

 

 

Z uwagi na różne zakresy wolnych częstotliwości PNM w różnych krajach ustalono iż urządzenia muszą pracować tylko w jednym z „Obszarów regulacyjnych” (ang. Regulatory Domain) czyli we właściwym paśmie dopuszczonym do użytku dla geograficznego obszaru na którym pracuje urządzenie. Z tego powodu urządzenia sprzedawane są w „wersji europejskiej” „francuskiej” czy w „wersji USA” – odpowiednio do obszaru regulacyjnego. W chwili obecnej jednak producenci (np. HP) wypuszczają na rynek urządzenia mogące pracować w każdym z obszarów regulacyjnych, lecz wybór obszaru następuje jednokrotnie podczas konfiguracji. Przed dokonaniem tegoż wyboru – nie jest możliwe uruchomienie interfejsu radiowego w urządzeniu.