Metoda CSMA/CA polega na sprawdzaniu przez nadawcę dostępności medium przed wysyłaniem właściwych pakietów z danymi, co ogranicza w sposób znaczny poziom zakłóceń i interferencji pomiędzy wieloma użytkownikami pasma radiowego. Nadawca tak długo czeka; wciąż nasłuchując; aż poziom sygnału wejściowego z odbiornika spadnie do poziomu oznaczającego brak transmisji od innych stacji.

W przypadku transmisji większych ilości danych (ściślej: gdy pakiety przekraczają pewien zadanych próg długości) sprawdzanie jest realizowane również przez wysyłanie krótkich pakietów próbkujących RTS (Request To Send) przez nadawcę. Schemat wymiany pakietów z potwierdzeniem rzedstawia Rysunek 2.

 

 

Jeżeli taki pakiet zostanie odebrany przez inne stacje – nie będą one rozpoczynały w tym momencie swojej transmisji. Jednocześnie adresat, który odebrał RTS’a potwierdza gotowość odebrania danych odsyłając pakiet CTS (Clear to Send) i ponownie – jeśli taki pakiet odbierze inna stacja – respektuje ona również zarezerwowaną w ten sposób „ciszę w eterze” aż do momentu wysłania wszystkich właściwych danych przez nadawcę.

 

Jeżeli jednak więcej niż jedna stacja w tym samym momencie wyśle pakiet RTS lub nadawca nie uzyska potwierdzenia CTS – uznaje się iż nastąpiła kolizja (zakłócenia lub interferencje) i nadawca musi odczekać pewien (określany losowo dla każdej stacji z pewnego zakresu) czas i dopiero po jego upłynięciu ponawia próbę transmisji. Rozwiązanie to nosi nazwę mechanizmu „Back-off” i zapewnia relatywnie małe prawdopodobieństwo kolejnych kolizji nawet przy dużym nasyceniu wykorzystywanego pasma.

Sposób zabezpieczenia przed kolizjami w sieciach radiowych