Aby niewątpliwe korzyści ze stosowania sieci WLAN nie zostały przyćmione niedogodnościami związanymi z ich administracją potrzebne są odpowiednie narzędzia pozwalające na efektywne i łatwe zarządzanie tymi sieciami. Pracownicy działów IT w średnich firmach są ludźmi niezwykle zajętymi dużą ilością różnych zadań, z których każde należą do priorytetowych.

Dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem czas ich pracy jest kosztowny. Panuje więc tendencja do takiego inwestowania w technologie IT, które przyniosą szybko wymierne korzyści. Ponadto każde działanie prewencyjne w sferze sieci komputerowych jest kosztowo bardziej korzystne niż reakcja na zaistniałe problemy.

Pomimo, że na rynku istnieją już pewne sprawdzone rozwiązania - systemy klasy NMS (opisane krótko w Rozdziale 5) to są one bardzo zasobochłonne a przede wszystkim drogie. Polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości posiadające sieci bezprzewodowe nie zawsze mogą sobie pozwolić na systemy tej klasy nawet pomimo oczywistych korzyści płynących z ich używania. (korzyści nazywane terminem Return On Investment - ROI czyli zwrot z inwestycji)

Przepis jak monitorować WLAN

Celem niniejszej opracowania jest zaprojektowanie systemu, który będzie zawierał funkcje monitorowania sieci bezprzewodowych a jednocześnie nie będzie wymagał znacznych zasobów sprzętowych oraz finansowych. Tym samym wskaźnik ROI będzie znacznie korzystniejszy niż w przypadku bardzo drogich systemów. W rozdziale trzecim następuje przybliżenie czytelnikowi technologii sieci bezprzewodowych. Ma to na celu odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wprowadzenie w specyfikę sieci bezprzewodowych oraz zasygnalizowanie potencjalnych problemów, które użytkownik może napotkać w ich eksploatacji. Rozdział czwarty jest przeglądem metod monitorowania sieci komputerowych, lecz uwzględnia on również metody specyficzne właśnie dla sieci WLAN. Rozszerzoną jego częścią jest podrozdział poświęcony protokołowi SNMP jako uniwersalnemu i użytecznemu sposobowi monitorowania sieci. Rozdział piąty zawiera opisy wybranych systemów monitorujących dostępnych na rynku. Rozdział szósty poświęcony jest projektowi oraz implementacji systemu monitorowania sieci bezprzewodowych.