Płatny hosting pozwala sądzić, że dostawca wykonuje usługę przy użyciu sprzętu w dobrym stanie technicznym  - zarówno dysków jak i innych podzespołów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania serwera. Dostawca ponadto dba o wystarczającą przepustowość połączenia swoich serwerów z Internetem, ochronę danych klientów i ich kont m.in. przed różnego typu atakami poprzez Internet. Regularnie wykonywane są również kopie zapasowe.